قوتِ جان

قوتِ جان هرکه روی زمین، زیبایی را بداند، زشتی درست می‌کند. هرکه بداند که خوبی خوب است، بدی درست می‌کند؛ چونکه بود و نبود با هم پیدا می‌شوند سخت و آسان مکمّلِ یکدیگرند دراز و کوتاه همدیگر را شکل می‌بخشند بالا و پست به همدیگر وابسته‌اند نت و صدا با هم موسیقی را می‌سازند پیش و...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳