قیاس به نفس

هفت سخنرانی درباره مساله بسیار مهم “بازتاب” این سخنرانیها در تابستان ۱۳۹۷ در موسسه فرهنگی علیمرادیان ایراد شده اند. از دوستان عزیزم، مهندس خرمی، آقای جلالوند، آقای شهبازی و آقای دشتی که برگزاری این جلسات بدون کوشش‌های خالصانه آنها ممکن نیست و نیز از سرکار خانم ساکی که با...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

گفتگوی همدلانه  استفان کاوی یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان‌های مؤثر و موفق "گفتگوی همدلانه" است. مهم‌ترین مطلب در اینجا آن است که یک رابطه زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که هریک از دو طرف رابطه بکوشند موقعیت و وضعیتِ طرفِ مقابل را آنگونه که هست درک کنند و آنگاه از او انتظار...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳