لحظات عمر

روزمرّگی و روزمرگی روزها و شب‌ها از پی هم می‌گذرند، فصل‌ها بر یکدیگر پیشی می‌گیرند و همۀ موجوداتِ هستی دَم‌به‌دَم نو می‌شوند، و ما انسان‌ها اوقاتِ خود را در «روزمرّگی» که تفاوتی با «روزمرگی» ندارد، سپری می‌کنیم و چنان در لحظاتی از عمرِ خود متوقف می‌شویم که هرکس یک روز...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳