مارتین سلیگمن

ایرج شهبازی یکی از گرفتاری‌های بنیان‌برافکنی که باعث توقف و رکود و سقوطِ هر فرد و جامعه‌ای می‌شود «درماندگیِ آموخته‌شده» است. این درماندگی زمانی پیش می‌آید که شخص مدتی در یک وضعیت ناخوشایند به سر می‌برد و ازآنجاکه هیچ راهی برای رهایی از آن وضعیت پیدا نمی‌کند، به تدریج...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

منابعی برای مطالعه دربارۀ «غم و شادی» ۱) شادمانی درونی، از مارتین سلیگمن، ترجمۀ مصطفی تبریزی، رامین کریمی و علی نیلوفری. تهران: دانژه، چاپ چهارم، ۱۳۹۳٫ ۲) علم شادکامی، از اشتفان کلاین، ترجمۀ نغمۀ صفاریان‌پور. تهران: نشر نو، ۱۳۹۴٫ ۳) در جستجوی شادی، از راس هریس، ترجمۀ مریم فاتحی‌زاده...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

رهایی از گذشته مارتین سلیگمن خلاصه‌سازی از ایرج شهبازی «آیا شما اعتقاد دارید که گذشتۀ شما آینده‌تان را تعیین می‌کند؟ این یک سؤالِ بی‌فایدۀ مطرح‌شده توسط یک نظریۀ فلسفی نیست. هر اندازه که شما اعتقاد داشته باشید گذشته آینده را تعیین می‌کند، گرایش خواهید داشت به خود اجازه دهید تا یک کشتی...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳