مار و خارپشت

خِرَدِ انعطاف (1) غالباً تصور بر این است که انسان ‌هرقدر سختگیرتر، حساس‌تر، جدی‌تر و انعطاف‌ناپذیرتر باشد، بهتر از خود دفاع می‌کند و کارِ خود را بیشتر پیش می‌بَرَد، اما واقعیت این است که در بسیاری از اوقات، باید مانند آب نرم بود، تا راهِ خود را در میان سنگلاخِ...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳