متفاوت بودن انسان‌ها

استعدادشناسی، آرمان‌شهر و عدالت حیات اجتماعی بشر، جز در پرتو «متفاوت بودنِ انسان‌ها» معنا نمی‌یابد. چنانچه همۀ انسان‌ها مانند هم بودند، یا هر کسی، خود به تنهایی، در همۀ زمینه‌ها، استعداد کافی داشت و می‌توانست همۀ نیازهای خود را فراهم آورد، بدون شک هیچ‌گونه جامعه‌ای شکل نمی‌گرفت. «نیازها» انسان‌ها را...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳