متون ادبی

چند پیام زیبا از ذوالنّون مصري ــ دوست ندارد خدا را، هركه خود را مشهور كند به دوستیِ او. (ص 146) ــ حق تعالی عزيز نكند بنده‌ای را به عِزّی عزيزتر از آن كه به وی نمايد خواریِ نَفْسِ او را. (ص 149) ــ بدان كه خوفِ آتش، در جنبِ...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

چند پیام زیبا از فضیل عیاض ــ شروع كردن آسان است، اما بيرون آمدن و خلاص يافتن دشوار. (ص 97) ــ برادرِ بی‌عيب مجوييد؛ كه نيابيد و بی برادر بمانيد. (ص 98) ــ وقتی بود كه آنچه می‌كردند، به ريا می‌كردند. اكنون بدانچه نمی‌كنند، ريا می‌كنند! (ص 98) ــ جوانمردی درگذشتن بُوَد از...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

دلالت‌های جامعه‌شناختی در متون ادبی متخصصانِ هر یک از حوزه‌های گوناگون دانش به تأمین استقلالِ رشتۀ تخصصیِ خود علاقمندند و برای حفظ «تمامیت ارضیِ» حوزۀ پژوهشیِ خود، چه بسا حصارِ بلندِ نفوذناپذیری گرداگرد آن برآورند و از ورود هرگونه عنصر بیرونی، تا حد امکان، جلوگیری کنند. ازآنجا که هر چیزی...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳