مثنوی معنوی

داستان دقوقی و ابدال یکی از رازآلودترین و شگفت‌آورترین داستان‌های مثنوی است و مولانا در آن مباحث بسیار مهمی را مطرح کرده است. موضوع اصلی این داستان رابطۀ تسلیم و رضا با دعا است. به نظر مولانا، عارفانی که به مقام رضا رسیده‌اند، دعا را بوالفضولی در کار خدا...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

ایرج شهبازی شادی حقیقی با ویژگی‌های نیکویی مانند آرامش، امیدواری، امنیت درونی، خوش‌بینی، خشنودی، عزّتِ نفس و صلح درونی همراه است. به نظر می‌رسد بین شادی، به این معنا، و اخلاقی زیستن نسبت مستقیمی وجود دارد؛ یعنی انسانی که شادمان باشد، لزوماً خیرخواه، مهربان، شکیبا، آسان‌گیر و اهل مدارا...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

مولانا از محبّت تلخ‌ها شيرين شود از محبّت مس‌ها زرّين شود از محبّت دُردها صافى شود از محبّت دردها شافى شود از محبّت مرده زنده مى‏كنند از محبّت شاه بنده مى‏كنند...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳