محبت کردن

مولانا از محبّت تلخ‌ها شيرين شود از محبّت مس‌ها زرّين شود از محبّت دُردها صافى شود از محبّت دردها شافى شود از محبّت مرده زنده مى‏كنند از محبّت شاه بنده مى‏كنند...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳