مداخلۀ خدا در زندگی انسان

مداخلۀ خدا در زندگی انسان کم نیستند کسانی که گمان می‌کنند خدا در جزئیات زندگی انسان دخالت می‌کند؛ ازاین‌رو آنها نه تنها پدیده‌هایی مانند سیل، زلزله، خشک‌سالی، توفان و نظایر آنها را به ارادۀ خدا نسبت می‌دهند، بلکه اموری از قبیل فقر و توانگری، سلامتی و بیماری، گرانی و ارزانی،...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳