مدیریت عواطف و احساسات در جمع

دل به دل راه دارد (4) مدیریت کردنِ احساسات، اندیشه‌ها و خواسته‌های خود در جمع همانگونه که گفتیم، قرار گرفتن دو یا چند شخص در کنار هم، باعث می‌شود که تبادل احساسات و اندیشه‌ها در بینِ آنها صورت بگیرد. در روان‌شناسیِ اجتماعی پژوهش‌های فراوانی راجع به تأثیرپذیریِ انسان از دیگران، به...
- مشاهده مطلب
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳