مصلحت‌اندیشی در روابط انسانی

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع:روابط انسانی در آرمان‌شهر سعدی مکان: فرهنگسرای ملل زمان: آبانماه ۱۳۹۶ مدت سخنرانی: نود و سه دقیقه
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳