مطربِ مهتاب‌رو

مطربِ مهتاب‌رو خنیاگران همواره در جامعۀ ما حضوری پُررنگ داشته‌اند و هیچ نیرویی نتوانسته است برای همیشه آنها را از صحنۀ جامعه بیرون براند. جامعۀ ما همیشه خوانندگان و نوازندگان را بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکرۀ خود دانسته و با یاری گرفتن از آنها بر ژرفا و گسترۀ شادی‌های خود افزوده...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳