معرفی بزرگان

استاد رسول شایسته داشتم با خودم فکر می‌کردم که اگر پژوهشگرانِ سدۀ بعد، از طریق کتاب‌ها، مقالات، فیلم‌ها و همایش‌ها، به موجودیِ ادبیاتِ سدۀ ما نگاه کنند و از این راه بکوشند که سهمِ استادانِ ادبیات فارسی را تعیین کنند، سهمی که برای استاد «رسول شایسته» در نظر می‌گیرند، چه...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

واعظ قزوینی ملا محمد رفیع، ملقب به رفیع الدین، ملارفیع و ملا رفیعا، از علمای امامیه و نیز از اُدَبا، شعرا و فضلای قرن یازدهم هجری است. تخلُّصِ شعریِ او «واعظ» بوده و به همین سبب به «واعظ قزوینی» نامبردار شده است. واعظ نوادۀ واعظِ معروفِ قزوین، ملا فتح...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳