معرفی کتاب

برنامه‌ای برای مطالعۀ آثار سعدی اول اردیبهشت‌ماه، روزِ بزرگداشتِ شیخ اجل، سعدیِ شیرین‌سخن است. این مناسبتِ نیکو را به همۀ دوستان عزیزم تبریک می‌گویم. سعدی، در کنارِ فردوسی، مولانا و حافظ، یکی از ارکان چهارگانۀ زبان و ادبیات فارسی است. بی‌تردید سعدی از اندک کسانی است که به عمقِ...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

منابعی برای مطالعه دربارۀ «غم و شادی» ۱) شادمانی درونی، از مارتین سلیگمن، ترجمۀ مصطفی تبریزی، رامین کریمی و علی نیلوفری. تهران: دانژه، چاپ چهارم، ۱۳۹۳٫ ۲) علم شادکامی، از اشتفان کلاین، ترجمۀ نغمۀ صفاریان‌پور. تهران: نشر نو، ۱۳۹۴٫ ۳) در جستجوی شادی، از راس هریس، ترجمۀ مریم فاتحی‌زاده...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

منابعی برای مطالعه دربارۀ زندگی شمس و مولانا ـــ زرين كوب، عبدالحسين (1379). پله پله تا ملاقات خدا: دربارۀ زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدّین رومی. تهران: علمی. ـــ سپهسالار، فريدون بن احمد (1385). رسالۀ سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار. مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمد افشين وفايی. تهران: سخن. ـــ سروش،...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

تفاوت‌های فردی زن و مرد زن و مرد اگرچه در اصل خلقت یکسانند و از نظر انسانی هیچ تفاوتی با هم ندارند، اما به جهتِ نقش‌های متفاوتی که در زندگی بر عهده دارند، دارای تفاوت‌های بنیادینی هستند و همین تفاوت‌های مهم در بدن، ذهن و روان باعث می‌شود که تفاهم...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

منابع دست اول عرفان اسلامی، مکتب خراسان همان‌گونه که در یادداشت پیشین گفتیم، در همۀ رشته‌های معارف بشری، تعداد منابع دست اول بسیار اندک است و دیگر تحقیقات همه از درون همین منابع سر بر می‌آورند و خوب است که ما هم برای استفادۀ بهتر از اوقاتِ شریفِ خود، مستقیماً...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

دائو د جینگ بعضی از کتاب‌ها بسیار کوچک‌اند، اما تأثیراتی عمیق و وسیع، در طولِ تاریخ، بر جای می‌گذارند و مبنای زندگیِ فرزانگانِ فراوانی قرار می‌گیرند. بی‌گمان «دائو دِ جینگ» یکی از این کتاب‌های شگفت‌آور است که حدود پنج هزار کلمه است، ولی از دو هزار و پانصد سالِ پیش...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

پیشنهادی برای مطالعۀ منظومه‌های عرفانی عطار نیشابوری برخی از دوستان مایل هستند که برنامه‌ای برای مطالعۀ چهار منظومۀ عرفانی حکیمِ فرزانۀ نیشابور، عطار داشته باشند. به نظر من این سیر مطالعاتی مناسب است و اگر علاقه‌مندان به این ترتیب پیش بروند، به نتیجۀ مطلوب می‌رسند: 1) مطالعۀ «اسرارنامه». اسرارنامه 3307 بیت...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

معرفیِ چند اثر برگزيده دربارۀ عطّار نیشابوری و آثارِ او ـــ احمدی، بابک (1379). چهار گزارش از تذکره الاولیاء. تهران: نشر مرکز. ـــ پورنامداريان، تقی (1382). ديدار با سيمرغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ـــ ریتر، هلموت (1377). دریای جان. ترجمۀ عبّاس زریاب خویی مهرآفاقِ بایبوردی. تهران: الهدی. ـــ زرين كوب،...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

معرفی کتاب درباره مولانا (۵) میناگرِ عشق از استاد کریم زمانی. نشر نی، 1392، چاپ یازدهم. کتاب‌هایی مانندِ مثنوی معنوی، دیوان شمس، دیوان حافظ، منظومه‌های عرفانیِ عطار و نظایر آنها دارای فصول و ابوابِ مشخص نیستند و مسائلِ گوناگون، در آنها، بدون نظم و ترتیب، از پیِ هم می‌آیند؛ بنابراین در چنین...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

معرفی کتاب دربارۀ مولانا (3) باغِ سبز؛ گفتارهایی دربارۀ شمس و مولانا از دکتر محمد علی موحد. نشر کارنامه ، 1387، چاپ دوم. دکتر محمدعلی موحد از استادان و پژوهشگرانِ برجستۀ زمانۀ ما هستند و کتاب‌های بسیار ارزشمندی در زمینه‌های متنوعی، مانند حقوق، نفت، عرفان، ترجمه و شعر از خود به یادگار...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳