مفلس کیمیافروش

زبان و جامعه بين زبان و اوضاع اجتماعی پيوندی استوار وجود دارد. به آسانی می‌توان از زبانِ یک جامعه به درون بافت اجتماعیِ آن نقب زد. زبان ساده، پيراسته و زودياب نشان از جامعه‌ای آرام، آزاد و معقول دارد و بالعكس، زبانِ پیچیدۀ مبهمِ سیّالِ تأویل‌پذیر هم بیانگرِ جامعه‌ای استبدادزده،...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳