مقالات شمس تبریزی

معنی ولایت شمس تبریزی معنی ولایت چه باشد؟ آنکه او را لشکرها باشد و شهرها و دیه‌ها؟ نه! بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس خویشتن، و بر احوال خویشتن، و بر صفات خویشتن، و بر کلام خویشتن، و سکوت خویشتن، و قهر در محل قهر، و لطف در محل لطف، و چون عارفان...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

معیاری برای شناختنِ دیگران همیشه این پرسش مطرح است که چگونه دیگران را بشناسیم و با چه معیاری دوستان و استادانِ خود را برگزینیم؟ یکی از پاسخ‌هایی که شمس تبریزی به این پرسش می‌دهد، این است که کسی را برای دوستی برگزینید که دیدارش شما را شاد و شکفته کند....
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳