مقصود فراستخواه

معرفی کتاب دربارۀ علل عقب‌ماندگیِ ایرانیان ــ بررسی تطبیقی علل انحطاط مسلمانان از نظر سیدجمال‌الدین اسدآبادی و سر سید احمدخان هندی. از علی استوار. تهران: شاپرک سرخ، ‏ ۱۳۹۵. ــ زوال اندیشۀ سیاسی در ایران؛ گفتار در مبانی نظری انحطاط در ایران. از جواد طباطبایی. ویراست ۲. تهران: گستره، ‏ ‏۱۳۸۹. ــ...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳