ملکی دیگر ملکوتی دیگر

احساس حقانیت اکهارت تُله حیاتِ نفس در گروِ جدا کردن خود از غیرِ خود است؛ زیراکه نفس «دیگری» را «دوزخ» می‌داند و بدون «احساس برتری» قادر به ادامۀ زندگی نیست؛ بنابراین نفس لزوماً باید خود را «صاحب حق» و دیگران را «فاقد حق» بداند. هیچ چیز بیشتر از احساس حقانیت باعث...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

گنجِ درون اکهارت تُله بسیاری از افراد از رفتار نامناسب دیگران با خود شکایت دارند. آنها از بی‌اعتنایی‌ها و بی‌توجهی‌ها و ناسپاسی‌های دیگران رنج می‌برند و گمان می‌کنند از محبوبیت و احترام لازم برخوردار نیستند. درواقع تصوری که چنین اشخاصی از هویت خود دارند، این است: «من، منِ کوچکِ محتاجی...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳