من واقعی

شادی و شادی‌نما جهانی که در آن به سر می‌بریم، سرای آمیختگی و پندار است؛ یعنی در این جهان اولاً امور آنگونه که واقعاً هستند، دیده نمی‌شوند و هر بودی دارای نمودهایی است، ثانیاً در کنار هر جنس اصیلی معمولاً تعدادی جنس تقلبی و بدلی وجود دارد و ثالثاً پدیدۀ...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳