مهربانی

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: مهربانی مکان: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان زمان: تابستان 1394 مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و دو دقیقه
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳