موسيقی كلام، لحن سخن، قالب شعری، تصاوير شعری

دلالت‌های جامعه‌شناختی در متون ادبی متخصصانِ هر یک از حوزه‌های گوناگون دانش به تأمین استقلالِ رشتۀ تخصصیِ خود علاقمندند و برای حفظ «تمامیت ارضیِ» حوزۀ پژوهشیِ خود، چه بسا حصارِ بلندِ نفوذناپذیری گرداگرد آن برآورند و از ورود هرگونه عنصر بیرونی، تا حد امکان، جلوگیری کنند. ازآنجا که هر چیزی...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳