مولانا شناسان

معرفی کتاب دربارۀ مولانا (1) کتاب «مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب»، تألیف دکتر فرانکلین دین لوئیس، کتابی بسیار باارزش درزمینۀ مولاناشناسی و مولاناپژوهی است. دکتر لوئیس که دانشیار زبان و ادبیات فارسی در گروه زبان‌ها و تمدن‌های خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو است، عشقی فراوان به ایران و...
- مشاهده مطلب
۲۹ تیر ۱۴۰۳