مکانیسمهای دفاع روانی

هفت سخنرانی درباره مساله بسیار مهم “بازتاب” این سخنرانیها در تابستان ۱۳۹۷ در موسسه فرهنگی علیمرادیان ایراد شده اند. از دوستان عزیزم، مهندس خرمی، آقای جلالوند، آقای شهبازی و آقای دشتی که برگزاری این جلسات بدون کوشش‌های خالصانه آنها ممکن نیست و نیز از سرکار خانم ساکی که با...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

ساز و کار‌های دفاع روانی يكی از مهم‌ترين مباحث در حوزۀ روان‌شناسی، بحثِ «ساز و كارهای دفاعِ روانی» است كه نخستين بار به صورت جدی، توسط فرويد مطرح شد. به نظر فرويد، اگر تمام خواسته‌ها و نيازهای بشر به راحتی ارضا می‌شدند، ديگر در زندگی چيزی به نامِ «مشكل» وجود...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳