میلان کوندرا

میلان کوندرا هرگز به ذهن تو نيامده كه صورت من خودِ من نيست فقط زندگی در جهانی را تصور كن كه در آن آيينه نباشد. تو دربارۀ صورتت خيال‌بافي می‌كنی و تصورت اين است كه صورتت بازتاب آن چيزی است كه در درونِ تو است. و بعد وقتي كه چهل ساله...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳