میناگرِ عشق

معرفی کتاب درباره مولانا (۵) میناگرِ عشق از استاد کریم زمانی. نشر نی، 1392، چاپ یازدهم. کتاب‌هایی مانندِ مثنوی معنوی، دیوان شمس، دیوان حافظ، منظومه‌های عرفانیِ عطار و نظایر آنها دارای فصول و ابوابِ مشخص نیستند و مسائلِ گوناگون، در آنها، بدون نظم و ترتیب، از پیِ هم می‌آیند؛ بنابراین در چنین...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳