نسبی گرایی

این روزها فراوان می‌بینیم و می‌شنویم که کسانی از *نسبی بودن اخلاق* دفاع می‌کنند. آنها با استدلال‌های مختلف، از این نظریه دفاع می‌کنند که «هیچ قاعدۀ اخلاقی مطلقی وجود ندارد». اگرچه در سخنان چنین کسانی حقیقت‌های ارزشمندی برای زندگی اخلاقی وجود دارد و از بسیاری از انحصارطلبی‌ها و تعصب‌ها...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳