نفس اماره

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: تصعید نفس مکان: انجمن عرفان اسلامی ایران زمان: آذرماه 1396 مدت سخنرانی: یک ساعت و هجده دقیقه
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: آشتی با سویه‌های تاریک وجود مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زمان: آبان‌ماه 1396 مدت سخنرانی: یک ساعت و چهارده دقیقه
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

نمادها و استعاره‌ها و تشبیهاتی که مولانا برای «نفس اماره» به کار برده است مولوي به مناسبت هاي مختلف و از جهات گوناگون، نفس را به چيزهاي فراوانی تشبيه كرده است، یا چیزهای گوناگونی را به عنوان نماد یا استعاره برای نفس آورده و با استفاده از هریک از آنها...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳