نيايش‌های ابوالحسن خرقانی

گزیده‌ای از نيايش‌های ابوالحسن خرقانی، (در تذكره الاولياي عطار) بارخدايا! از آن خلعت كه به بايزيد داده‌ای، من را نيز بويی ده! (ص 661) ای بارخدای! خواهی تا آنچه از مهربانیِ تو می‌دانم و از بزرگواریِ تو می‌بينم، با خلق تو بگويم، تا ديگر هيچكس سجودت نكند؟ (ص 672) الهی! اگر...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳