نیایش

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع سخنرانی: نیایش (1) (نگاهی کارکردگرایانه به نیایش) مکان سخنرانی: کانون مفاخر و مشاهیر ایران زمان: خردادماه 1395 مدت سخنرانی: یک ساعت و ده دقیقه این سخنرانی دو بخش دارد: در بخش نخست راجع به نیایش از نگاهی کارکردگرایانه بحث می‌شود و بر این نکته تأکید می‌شود که اگرچه پاره‌ای پرسش‌های فلسفیِ...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزیده‌ای از نيايش‌های ابوالحسن خرقانی، (در تذكره الاولياي عطار) بارخدايا! از آن خلعت كه به بايزيد داده‌ای، من را نيز بويی ده! (ص 661) ای بارخدای! خواهی تا آنچه از مهربانیِ تو می‌دانم و از بزرگواریِ تو می‌بينم، با خلق تو بگويم، تا ديگر هيچكس سجودت نكند؟ (ص 672) الهی! اگر...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نیایش برای صلح خداوندا مرا وسیلۀ صلح خویش قرار ده آنجا که کین است، باداکه عشق آورم آنجا که تقصیر است، باداکه بخشایش آورم آنجا که تفرقه است، باداکه یگانگی آورم آنجا که خطاست، باداکه راستی آورم آنجا که شک است، باداکه ایمان آورم آنجا که نومیدی است، باداکه امید آورم آنجا که ظلمات است، باداکه نور آورم آنجا...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

الهی! این قوم که مرا می‌کُشند بر این رنج که از بهرِ تو می‌بَرَند، محرومشان نگردان و از این دولت بی‌نصیبشان مکن! تو را سپاس که دست و پای مرا در راهِ تو بُریدند و اگر این سر من از تن بازکنند مرا در مشاهدۀ جلال تو بر سر دار می‌کنند. حلاج (تذکره الاولیاء، ص 593) *** این...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

الهی مرا از دنیا هرچه قسمت کرده‌ای، به دشمنان خود ده و هرچه از آخرت قسمت کرده‌ای، به دوستان خود ده که مرا تو بسی. رابعۀ عدویه (تذکره الاولیاء، ص 87)
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳