نیروی حال

سوء استفاده از خدا بخشی کوتاه از کتاب زیبا و عمیق «نیروی حال»، از اکهارت تولی اکهارت تولی، به درستی، در این سخنان کوتاه، ولی بسیار عمیق، به این نکته اشاره می‌کند که در طول تاریخ، از کلمۀ «خدا» بسیار سوء استفاده شده است؛ چراکه عده‌ای ناآگاهانه او را...
- مشاهده مطلب
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

گدایی بر سر گنج گدایی بیش از سی سال بر سر راهی می‌نشست و گدایی می‌کرد. روزی گدا از عابر ناشناسی، از روی عادت، با جلو آوردن کلاه خود، زیر لب درخواست کمک کرد. ناشناس گفت: «من چیزی برای کمک کردن به تو ندارم» و بعد ادامه داد: «روی چه...
- مشاهده مطلب
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳