همنشینی

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (3) ــ چون به جان می‌نگرم، جانم درد می‌كند، و چون به دل می‌نگرم، دلم درد می‌كند و چون به فعل می‌نگرم، قيامتم درد می‌كند، و چون به وقت می‌نگرم، «تو»ام درد می‌كنی. (ص 687) ــ الهی! اگر اندامم درد كند، شفا تو دهی. چون «تو»ام...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

مولانا چراغی افروخته چراغی ناافروخته را بوسه داد و رفت آن در حقِ او بس است و او به مقصود رسید. (فیه ما فیه، ص 227)
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دل به دل راه دارد (3) وقتی ‌كه آدمی در مجاورت يك روح بزرگ قرار می‌گيرد، انديشه‌ها و احساساتی از جانِ آن بزرگ بر جانِ او پرتو مي‌افكند و او ممکن است به خاطرِ چیزهای نیکویی که در خود می‌یابد، خویش را داراي مرتبه‌اي از دانايي و كمال بداند و...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳