وارستگی و سبکباری

مولانا نبی می‌خواهد لباس تو را سبک کند، تا گرمیِ آفتاب به تو رسد اگر برهنه توانی شدن پیشِ آفتاب بهتر؛ که آن آفتاب سیاه نکند، بلکه سپید کند و اگرنه، باری، جامه را سبک‌تر کن، تا ذوقِ آفتاب را ببینی. مدتی به ترشی خو کرده‌ای، باری شیرینی را نیز بیازما. (فیه ما فیه،...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳