واعظ قزوینی

خِرَدِ انعطاف (1) غالباً تصور بر این است که انسان ‌هرقدر سختگیرتر، حساس‌تر، جدی‌تر و انعطاف‌ناپذیرتر باشد، بهتر از خود دفاع می‌کند و کارِ خود را بیشتر پیش می‌بَرَد، اما واقعیت این است که در بسیاری از اوقات، باید مانند آب نرم بود، تا راهِ خود را در میان سنگلاخِ...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

واعظ قزوینی ملا محمد رفیع، ملقب به رفیع الدین، ملارفیع و ملا رفیعا، از علمای امامیه و نیز از اُدَبا، شعرا و فضلای قرن یازدهم هجری است. تخلُّصِ شعریِ او «واعظ» بوده و به همین سبب به «واعظ قزوینی» نامبردار شده است. واعظ نوادۀ واعظِ معروفِ قزوین، ملا فتح...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳