واقع‌بینی

مثنوی اساساً متنی عرفانی است و بسیاری از مطالب آن تنها به کار عارفان و سالکان می‌آیند. از سوی دیگر به سبب دگرگونی‌هایی که در جهان‌نگری انسان زمانه‌ی ما رخ داده است، نمی‌توانیم پاره‌ای از سخنان مولانا را بپذیریم. البته معنای این سخن آن نیست که در مثنوی سخنانی...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ظاهرگرایی و حل مسأله در یادداشت بالا گفتم که بین جلو صحنه و پشت صحنۀ زندگی‌ بسیاری از انسان‌ها فاصلۀ زیادی وجود دارد و آنها برای آن‌که بتوانند بر دیگران تأثیر بگذارند، یا برای آن‌که بتوانند تصویری نیکو از خود به دیگران نشان دهند، همۀ ناراحتی‌ها و آشفتگی‌های درونی خود...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

شادی و شادی‌نما جهانی که در آن به سر می‌بریم، سرای آمیختگی و پندار است؛ یعنی در این جهان اولاً امور آنگونه که واقعاً هستند، دیده نمی‌شوند و هر بودی دارای نمودهایی است، ثانیاً در کنار هر جنس اصیلی معمولاً تعدادی جنس تقلبی و بدلی وجود دارد و ثالثاً پدیدۀ...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سخنرانی ايرج شهبازي موضوع: مغالطه مکان سخنرانی: مؤسسۀ فرهنگی سروش مولانا زمان سخنرانی: سال 1390 مدت سخنرانی: 39 دقیقه درست اندیشیدن و درست و دقیق سخن گفتن وظیفۀ هر انسانِ حقیقت‌جوی کمال‌طلبی است. هرکسی که دغدغۀ اخلاقی زیستن را دارد، باید مراقب باشد که هم در مقام تبیین و استدلال و اثبات و هم...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳