واقع‌گرایی

مقدس‌سازی در جستجوی علل عقب‌ماندگی کشور عزیزمان، یکی از مسائلی که باید به جد مورد توجه قرار گیرد، پدیده‌ای است که آن را «مقدس‌سازی» می‌نامیم. در دیار ما هر شخصی و بلکه هر پدیده‌ای این قابلیت را دارد که به سرعت مقدس ‌شود. هر روز در کمال شگفتی می‌بینیم که...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

گروه‌اندیشی و واقع‌گریزی هر گاه افرادِ یک گروه به شدت تمام در پی یک‌پارچگی و هماهنگی باشند و به تدریج به یک جامعۀ کاملاً بسته تبدیل شوند، پدیده‌ای رخ می‌دهد که متخصصان روان‌شناسیِ ادراک آن را «گروه‌اندیشی» (Groupthink) می‌نامند. همۀ گروه‌های بسته، مانند هیئت دولت، شورای مشاورانِ حاکم، گروه‌ پیرامونِ...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳