وفای به عهد

افرادِ عامل و افرادِ واکنشی استاد استفان کاوی، در کتاب بسیار ارزشمند «هفت عادت مردمانِ مؤثر» انسان‌ها را، از حیثِ مسئولیت‌پذیری، به دو گروه تقسیم می‌کند: افرادِ عامل و افراد واکنشی. و در ادامه، به مهم‌ترین ویژگی‌های این دو گروه اشاره می‌کند. ما در اینجا به ویژگی‌های افراد عامل اشاره...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳