ویژگیهای شخصیتی

چشم‌انداز داوری‌های ما درمورد ديگران، بستگي تمام به چشم‌اندازي دارد كه از آن به آفاق هستي می‌نگريم و اين چشم‌انداز را ما از درون خود كسب می‌‌كنيم. به دیگر سخن، ویژگی‌های شخصیتیِ ما عینکی در برابر دیدگان ما قرار می‌دهند و ما غالباً از پشت همان عینک به انسان‌ها نگاه...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳