ویکتور فرانکل

ویکتور فرانکل این رنجها نیستند که ما را ناامید میکنند بلکه بی معنی شدن آنهاست که باعث ناامیدی ما میشود رنج اگر معنادار باشد، قابل تحمل میشود.
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

عنوان سخنرانی: آشنایی با اصول و تکنیکهای معنادرمانی (لوگوتراپی) این سخنرانی در مردادماه ۱۳۹۵، در موسسه فرهنگی علیمرادیان، ایراد شده و هدفش اینه که مخاطب رو با اصول و تکنیکهای معنادرمانی آشنا کنه. معنادرمانی، بعد از مکتب فروید و مکتب آدلر، سومین مکتب مهم وین است که طرفداران فراوانی داره...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳