يحیی بن معاذ

پیام‌های عارفانه از يحیی بن معاذ ـ اگر فرشتۀ مرگ نبود، اين دنيا ذرّه‌ای نمی‌ارزيد. (ص 364) ــ اگر دوزخ را به من ببخشند، هرگز هيچ عاشق را نسوزم؛ از بهر آن‌كه عشق، خود، او را صد بار سوخته است. (ص 364) ــ هركه شاد شود به خدمتِ خدا، جملۀ اشيا به...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳