پیروزی

جملاتی عمیق و عالی دربارۀ پیروزی و شکست در ادامۀ نکتۀ بالا، راجع به خطا و شکست، تعدادی جملۀ بسیار زیبا و عمیق به شما دوستان عزیزم تقدیم می‌کنم و باور دارم که با تأمل در هریک از این جملات، می‌توانید از چشم‌اندازی ویژه به خطاها و شکست‌های خود نگاه...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

شکست و پیروزی افراد زیادی را می‌شناسم که بر اثر یک شکستِ عاطفی، یا به خاطر یک ناکامیِ علمی، یا به سببِ یک شکست اقتصادی و نظایر آنها، برای همیشه پای خود را از گردونۀ زندگی بیرون کشیده و دست از هرگونه تلاشی برای برخاستن و ساختنِ زندگی خود برداشته‌اند....
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳