کتابشناسی

معرفيِ چند اثر برگزيده درباره حافظ و اشعارِ او ـــ آشوری، داریوش (1379). ع‍رف‍ان‌ و رن‍دی‌ در ش‍ع‍ر ح‍اف‍ظ(ب‍ازن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ی‌ ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍اف‍ظ). ویراست ۲؛ با بازنگری اساسی و کاست و افزود بسیار. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز. ـــ اس‍لام‍ی‌ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ (1374). م‍اج‍رای‌ پ‍ای‍ان‌ن‍اپ‍ذی‍ر ح‍اف‍ظ. : ی‍زدان‌‏ ، ۱۳۷۴. ـــ برزگرِ خالقی‌، محمد...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

معرفی کتاب دربارۀ مولانا (3) باغِ سبز؛ گفتارهایی دربارۀ شمس و مولانا از دکتر محمد علی موحد. نشر کارنامه ، 1387، چاپ دوم. دکتر محمدعلی موحد از استادان و پژوهشگرانِ برجستۀ زمانۀ ما هستند و کتاب‌های بسیار ارزشمندی در زمینه‌های متنوعی، مانند حقوق، نفت، عرفان، ترجمه و شعر از خود به یادگار...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

چند کتابِ خوب برای آشنایی با فردوسي و شاهنامه پژوهشگرانِ ايراني و غير ايراني صدها كتاب، پايان‌نامه و مقاله دربارة فردوسي و شاهنامه نوشته‌اند، آنچه كه در زير مي‌آيد، نمونه‌اي بسيار كوچك از دنياي فردوسي‌شناسي است: - اسلاميِ ندوشن، محمدعلي(1385). زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه. تهران: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار‏. -...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

تحفه‌های آن جهانی (سیری در زندگی و آثار مولانا جلال الدّین رومی) به کوشش علی دهباشی. انتشارات سخن، 1394، چاپ سوم. حجمِ کتاب‌ها و مقالات دربارۀ مولانا، به زبان‌های گوناگون، آنقدر زیاد است که شخصِ علاقه‌مند به مطالعه دربارۀ مولانا، به راستی در میان این همه منابع و مآخذ سرگردان می‌ماند...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳