کیمیای نظر

کیمیای نظر بعضی نگاه‌ها تا عمق جان آدم نفوذ می‌کنن و آتش در خرمن هستی او میندازن. این نگاه‌ها مثل کیمیا هستن و میتونن مسِ وجود انسان رو به زرِ ناب تبدیل کنند. صاحبانِ این نگاه‌ها با «تأییدِ نظر» مشکلِ ما رو حل می‌کنن و نیازی به زیاده‌گویی ندارن....
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳