یادگیری

فلات یادگیری همۀ ما در زندگی خود، بارها کاری را با شور و شوق فراوان آغاز کرده‌ایم و مدّتی بدون خستگی و دلزدگی، آن را انجام داده‌ایم، ولی ناگهان احساس کره‌ایم که هیچ تمایلی به آن کار نداریم و اصلاً دوست نداریم آن را انجام بدهیم و بعد به این...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳