برگزیده‌های متون ادبی و عرفانی

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ نشانۀ «خوش‌خويی» رنج خود از خَلق برداشتن است و رنجِ خَلْق كشيدن. (شاه شجاع كرمانی، ص 380) ــ مرغی را كه بر سيخ زده باشند و به آتش می‌گردانند، حاجت نَبُوَد از او پرسيدن كه: چوني؟ (شاه شجاع كرماني، ص 381) ــ خدای تو را...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

پیام‌های عارفانه از يحیی بن معاذ ـ اگر فرشتۀ مرگ نبود، اين دنيا ذرّه‌ای نمی‌ارزيد. (ص 364) ــ اگر دوزخ را به من ببخشند، هرگز هيچ عاشق را نسوزم؛ از بهر آن‌كه عشق، خود، او را صد بار سوخته است. (ص 364) ــ هركه شاد شود به خدمتِ خدا، جملۀ اشيا به...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

پیام‌های عارفانه از سَری سَقَطی ــ ساكن شدن در كوه بس كاری نباشد. مرد بايد كه در ميان بازار مشغول تواند بود، چنان‌كه يک لحظه از حق تعالی غايب نشود. (ص 331) ــ خواهم كه همۀ اندوه‌هايی كه در دل‌های مردمان است، در دل من باشد، تا ايشان از اندوه فارغ...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

پیام‌های زیبا از تذکره الاولیاء ــ هركه قدرِ او به نزدِ خَلْق بزرگ‌تر بُوَد، او بايد كه خود را در نَفْسِ خويش حقيرتر بيند. (عبدالله مبارك، ص 219) ــ تواضع آن است كه در برابر كسی که در دنيا از تو بالاتر است، تكبّر كنی و با آن كه فروتر...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

پیام‌های عارفانه از سهلِ تُستَری ــ خلق بر سه قسم‌اند: گروهی‌اند با خود به جنگ براي خدا، و گروهی اند با خلق به جنگ برای خدا، و گروهی‌اند با حق به جنگ برای خود كه چرا قضاي تو به رضای ما نيست و چرا مشيتِ تو به مُشاورتِ...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (3) ــ بهتر از «نياز» صيدی نديدم و بهتر از «عجز» چيزی نديدم. (ص 205) ــ روشن تر از «خاموشی» چراغی نديدم. (ص 205) ــ سخنی بهتر از «بی‌سخنی» نشنيدم؛ ساكنِ سرای سكوت شدم. (ص 205) ــ مرغی گشتم، چشمِ او از «يگانگی»، پَرِ او از «هميشگی»،...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (2) ــ علامتِ آن كه كسی حق را دوست دارد، آن است كه سه خصلت بدو دهند: سخاوتی چون سخاوت دريا، شفقتی چون شفقتِ آفتاب و تواضعی چون تواضعِ زمين. (ص 193) ــ صحبتِ نيكان بهتر از كارِ نيك، و صحبتِ...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (1) ــ اگر صَفوَتِ آدم، و قُدسِ جبرئيل، و خُلَّتِ ابراهيم، و شوقِ موسی، و طهارتِ عيسی، و محبتِ محمّد به تو دهند، زينهار كه راضی نشوی و ماورای آن طلبی؛ كه ماورای اين كارهاست. (ص 170) ــ صاحبِ همّت باش و...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

چند پیام زیبا از ذوالنّون مصري ــ دوست ندارد خدا را، هركه خود را مشهور كند به دوستیِ او. (ص 146) ــ حق تعالی عزيز نكند بنده‌ای را به عِزّی عزيزتر از آن كه به وی نمايد خواریِ نَفْسِ او را. (ص 149) ــ بدان كه خوفِ آتش، در جنبِ...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

چند پیام زیبا از فضیل عیاض ــ شروع كردن آسان است، اما بيرون آمدن و خلاص يافتن دشوار. (ص 97) ــ برادرِ بی‌عيب مجوييد؛ كه نيابيد و بی برادر بمانيد. (ص 98) ــ وقتی بود كه آنچه می‌كردند، به ريا می‌كردند. اكنون بدانچه نمی‌كنند، ريا می‌كنند! (ص 98) ــ جوانمردی درگذشتن بُوَد از...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱