آسیب‌شناسی مهمانی ایرانی

موضوع: آسیب‌شناسی مهمانی ایرانی

زمان‌: دوازدهم اسفندماه ۱۳۹۷

مکان: خانۀ اندیشمندان علوم انسانی

مدت سخنرانی: چهل و پنج دقیقه

این سخنرانی به همت مؤسسۀ فرهنگی آیندۀ برتر برگزار شده است.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *محمد صادق قدمخیر
سپاسگزارم استاد گرامی