بررسیِ علل اجتماعی ریاکاری در ایران

سخنران: ایرج شهبازی

موضوع: بررسیِ علل اجتماعی ریاکاری در ایرانزمان: دی‌ماه ۱۳۹۵
مکان: فرهنگسرای ملل
مدّت سخنرانی: یک ساعت و بیست و شش دقیقه
با سپاس فراوان از جناب آقای آراز غفاری

طرح بحث
تعریف ریا
سه چشم‌اندازِ مختلف برای بررسیِ مسألۀ ریا
۱) چشم‌اندازِ فلسفی
۲) چشم‌اندازِ روان‌شناختی
۳) چشم‌اندازِ جامعه‌شناختی
۳-۱) خودکامگی و سخت‌گیری
۳-۲) پیوند خوردن منافع مادی با ارزش های معنوی
۳-۳) ناامنی
۳-۴) ظاهرگرایی
۳-۵) واقعیت‌گریزی درمورد انسان
۳-۶) انشقاق فرهنگی

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *