برگزیده‌های متون ادبی و عرفانی

چند پیام زیبا از فضیل عیاض

ــ شروع کردن آسان است، اما بیرون آمدن و خلاص یافتن دشوار. (ص ۹۷)

ــ برادرِ بی‌عیب مجویید؛ که نیابید و بی برادر بمانید. (ص ۹۸)

ــ وقتی بود که آنچه می‌کردند، به ریا می‌کردند. اکنون بدانچه نمی‌کنند، ریا می‌کنند! (ص ۹۸)

ــ جوانمردی درگذشتن بُوَد از برادران. (ص ۹۸)

ــ بسا مردا که در طهارت‌جای رود و پاک بیرون آید و بسا مردا که در کعبه رود و پلید بیرون آید. (ص ۹۸)

ــ جنگ کردن با خردمندان آسان‌تر است از حلوا خوردن با بی‌خِرَدان. (صص ۹۹-۹۸)

ــ دو خصلت است که دل را فاسد کند: بسیار خفتن و بسیار خوردن. (ص ۹۹)

منبع: تذکره الاولیاء، از عطار نیشابوری، تصحیح محمد استعلامی. انتشارات زوار. ۱۳۷۰

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *