بیماری “راضی کردن همه”

بیماری “راضی کردن همه”
بعضی از انسان‌ها، یا از سر خوش قلبی و بزرگواری و یا به سبب ساده دلی و نادانی و یا به خاطر ترس و نگرانی، تلاش میکنند که همیشه همه را راضی کنند. این قبیل اشخاص همواره از گفتگو و کشمکش و اختلاف گریزانند و بیهوده تلاش میکنند که اختلافها را نادیده بگیرند و یا اختلافها را از بین ببرند و به هر قیمتی محیط را از صلح و صفا آکنده کنند. چنین کسانی، از بیم ناراحت کردن دیگران و یا به خاطر پرهیز از کشمکش، چه بسا از حق خود میگذرند و درست به همین دلایل چه بسا از راه دروغ گفتن و تظاهر، بین دیگران صلح و صفا ایجاد میکنند. ناگفته پیداست که چنین رفتارهایی اگرچه در نگاه اول خیلی زیبا به نطر میرسند، اما درواقع هم به خود شخص و هم به دیگران آسیب میزند. اختلاف و کشمکش و تضاد لازمه ساختار این جهان هستند و گاه به جای زدودن یا نادیده گرفتن آنها، باید پذیرفتشان و با توجه به آنها رفتار کرد. برای اینکه بتوانیم در این مورد درست عمل کنیم، لازم است که از بیماری “راضی کردن همه” رهایی یابیم و بپذیریم که گاه اخلاقی رفتار کردن باعث رنجش دیگران میشود و غالبا به سود دیگران است که حقیقت را بدانند و رنج بکشند، تا اینکه با دروغ و نادانی حالشان خوب بشود. البته معنای این سخن آن نیست که به دیگران بی اعتنایی کنیم و درد و رنج غیر لازم به آنها وارد کنیم. اتفاقا وقتی از بیماری راضی کردن همه نجات می یابیم، بسیاری از ترس‌ها و نگرانی‌های نامعقول ما از بین میروند و آن وقت خالصانه‌تر و عمیق‌تر می‌توانیم دیگران را دوست بداریم و طبق مصالح آنها عمل کنیم. شرح این ماجرا را از استاد فرزانه، مصطفی ملکیان، بشنوید.

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *