تصعید نفس

موضوع: تصعید نفس

سخنرانی

ایرج شهبازی

مکان: انجمن عرفان اسلامی ایران

زمان: آذرماه ۱۳۹۶

مدت سخنرانی: یک ساعت و هجده دقیقه

با دیدگاهتان به اثربخشی متن کمک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *